Polityka prywatności:

Next Battle > Polityka prywatności:

Polityka prywatności:

Na potrzeby świadczonych przez nas usług zapisujemy dane osobowe klientów, uczestników i osób odwiedzających naszą(-e) stronę(-y) internetową(-e) Triple Tonic ponosi odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie tych danych. Proszę uważnie przeczytać naszą Politykę prywatności. Triple Tonic bardzo angażuje się w ochronę prywatności swoich klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe. W związku z tym dane osobowe są przez nas starannie przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane. Triple Tonic w pełni przestrzega wszystkich postanowień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679) oraz innych przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Triple Tonic ma swoją siedzibę pod adresem Pelmolenlaan 16-18, 3447 GW Woerden, The Netherlands jest zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym NL853005849B01.

Dane osobowe

Gdy odwiedzają Państwo naszą(-e) stronę(-y) internetową(-e), rejestrują się Państwo celem wzięcia udziału w jednej z naszych kampanii promocyjnych, korzystania z naszej usługi (mobilnej) lub subskrybowania naszego newslettera bądź też jeżeli korzystają Państwo już z naszych usług, rejestrujemy Państwa dane osobowe wyłącznie po wyrażeniu na to przez Państwa konkretnej i świadomej zgody poprzez potwierdzenie jej przez Państwa w wyraźny i jednoznaczny sposób. Dane osobowe, jakie przechowujemy i przetwarzamy, to:

Wykorzystujemy te dane do następujących celów: - ulepszanie świadczonych przez nas usług;

Państwa dane osobowe (dane do kontaktu) mogą być przekazywane firmom należącym do tej samej grupy co Triple Tonic, jak również jej sponsorom i partnerom biznesowym. Strony te mogą także przesyłać Państwu informacje na temat zniżek grupowych i innych ofert. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak chcą Państwo, byśmy dostarczali Państwu informacje na temat nowych produktów i usług.

Państwa adres e-mail

Państwa adres e-mail może być wykorzystywany do (lepszego) informowania Państwa o różnych rodzajach ofert, cenach, możliwościach zaoszczędzenia i zniżkach grupowych. Państwa adres e-mail może być czasami wykorzystywany również do informowania Państwa o różnego rodzaju kampaniach i ofertach innych firm. Takie kampanie zostają uprzednio starannie wyselekcjonowane.

Numer Państwa telefonu komórkowego

Numer Państwa telefonu (komórkowego) może być wykorzystywany do uruchamiania i oferowania Państwu określonych usług oraz do zawierania i realizowania umów. Jeżeli zaznaczyli Państwo, iż są Państwo tym zainteresowani, możemy także wykorzystywać Państwa numer telefonu komórkowego do komunikacji z Państwem oraz do informowania Państwa o (nowych) produktach i usługach.

Sesje przeglądarki i adres IP

Wykorzystujemy adres IP Państwa komputera. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do Państwa komputera podczas korzystania przez Państwa z Internetu, np. z jednej z naszych witryn lub stron docelowych. Adres IP Państwa komputera może posłużyć do sprawdzenia, w jaki sposób korzystano z naszej strony internetowej oraz do sporządzania analiz i raportów zawierających informacje nieumożliwiające identyfikacji.

Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Są one także zapisywane za pośrednictwem stron trzecich, którym to umożliwiamy. Zapisujemy także funkcjonalne pliki cookie pozwalające, by strona internetowa działała w sposób prawidłowy. Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:

Polityka w zakresie przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to nam potrzebne do realizacji naszych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub by spełniać wymogi prawne.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia oraz możliwość przenoszenia danych

Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do sprawdzenia/zweryfikowania Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy. Jeżeli informacje te okazałyby się nieprawidłowe, mogą Państwo pomóc nam je skorygować. Mają Państwo także prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych lub też o udostępnienie ich Państwu na nośniku danych. Tego rodzaju prośby są zawsze honorowane. Mogą Państwo wyegzekwować powyższe prawo, wysyłając wiadomość na adres e-mail do kontaktu podany na stronie internetowej, dołączając skan swojego paszportu oraz ostatniego rachunku za usługi komunalne, na którym widnieje Państwa nazwisko i adres. Wszystkie przekazane dokumenty zostaną zniszczone po zrealizowaniu Państwa prośby. Aby zawnioskować o kopię danych, proszę przesłać wiadomość na adres dpo@tripletonic.com

Bezpieczeństwo

W oparciu o charakter naszych usług i zaufanie, jakie użytkownicy muszą żywić wobec firmy Triple Tonic, podejmujemy wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679).

Odnośniki do innych stron internetowych

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za czynności z zakresu zarządzania danymi wykonywane przez te firmy.

Organ ds. ochrony danych

Oczywiście chętnie pomożemy Państwu, jeżeli będą Państwo mieli skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych daje Państwu także prawo do złożenia skargi do Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo skontaktować z Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji naszej Polityki prywatności. W razie pytań proszę kontaktować się z nami przy pomocy adresu pl@next-battle.com & Pelmolenlaan 16-18 3447 GW Woerden, Holandia. Odpowiemy Państwu celem omówienia wszelkich wątpliwości w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Państwa wiadomości e-mail, telefonu lub korespondencji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Przywiązujemy wagę do treści zamieszczonych na tej stronie i zajmujemy się nimi ze starannością. Nie możemy jednakże zagwarantować, iż informacje na niej zawarte są w 100% poprawne. Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana 22 maja 2018 r.

Triple Tonic BV
Address: Pelmolenlaan 16-18
3447 GW Woerden
The Netherlands
Email: pl@next-battle.com
Phone: XXXX